Lopende projecten

Wat doet de stichting?

Stichting Anaïs levert een bijdrage door middel van vaste ondersteuning, incidentele projecten, verzorgen van studiebeurzen en jaarlijkse projecten.

Vaste ondersteuning

Families in Chennai. Sinds jaren worden er families ondersteund in Chennai. Deze families kunnen zelf nauwelijks het hoofd boven water houden. Met een kleine bijdrage per maand (gecoördineerd door de Salesiaanse zusters) kunnen de kinderen naar school, is er voor iedereen voedsel en kunnen eventuele medische kosten worden betaald. We zijn trots vast te kunnen stellen dat na enkele jaren de hulp voor sommige families niet meer nodig is, omdat deze families zelfvoorzienend zijn gevonden. Er kunnen dan weer andere families worden geholpen.

Ondersteuning van Mercy Home (kindertehuis voor gehandicapte kinderen). Mercy Home wordt sinds jaren (2004) ondersteund met kleine vergoedingen voor voedsel, kleding, medische kosten en de nuts-kosten. Het kindertehuis heeft in 2004 een groot schoolgebouw gesponsord gekregen en daarna volgden verschillende acties. Zo is er een muur om het kindertehuis gebouwd (tegen indringers, dieren), zijn er nieuwe badkamers aangelegd en nieuwe waterput gerealiseerd.

De school op het platteland van Keela Eral wordt jaarlijkse ondersteund in de kosten. Er wordt een bijdrage overgemaakt voor vervoer, het onderhoud van de gebouwen, de aanschaf van schoolspullen , etc. De school wordt door steeds meer kinderen bezocht.

Incidentele projecten

Er zijn in het verleden verschillende projecten geweest. Veel wordt in samenwerking met de Salesiaanse zusters gedaan, maar er zijn ook diverse sponsoringen geweest voor het lepradorp in Dharmapuri (micro-krediet, toiletten, huizenbouw). Hier worden enkele incidentele projecten opgenoemd:

2012. De MIVA Foundation heeft twee voertuigen gesponsord in twee plattelandsdorpjes in de buurt van Chennai. Deze plattelandsdorpjes waren voor de hulp van de zusters erg slecht gelegen en het openbaar vervoer was er niet. Door de aanschaf van twee scooters heeft de MIVA hulp aldaar mogelijk gemaakt.

2013 en 2014. Door een ruime gift van de VIVO Foundation kunnen er uitbreidingen en aanpassingen worden gedaan aan de school in Keela Eral. Deze school geeft onderwijs aan kinderen die in een voormalig kinder-arbeid gebied wonen.

2015. Stichting Anais heeft een grootschalig project ondersteund voor vrouwen op het platteland in Tamil Nadu (diverse plaatsen). Aan deze vrouwen zijn computercursussen gegeven, administratielessen en weerbaarheidstrainingen (zodat ze niet opgelicht kunnen worden en voor zichzelf kunnen opkomen).

2015. In samenwerking met het Liliane Fonds zijn er gezichtsherstellende operaties gefinancierd voor een ernstig verminkt meisje.

2016. Door de kerstactie is het mogelijk geworden de kinderen van extra fruit en groenten te voorzien in Mercy Home.

2017. Door ruime bijdragen is er een start gemaakt met de bouw van een nieuw toiletgebouw voor de (lichamelijk beperkte) kinderen van Mercy Home. Ook heeft de studie- en eethal een dak gekregen.

2017. Door de bijdrage van het Agnieten College in Wezep kan er een bijdrage gedaan worden voor de school en boarding in Yercaud (Zuid-India). Specifiek voor de voeding van deze kinderen.

2018. Met de extra actie van dit jaar streven we naar de renovatie van de keuken van het Mercy Home in Dharmapuri. Er wordt nog eten gekookt op een hout gestookt vuur, waardoor het moeilijk is om de hygiëne en de voedingswaarde van het eten te waarborgen. Ook is de vervuilde rook die daarbij vrijkomt erg ongezond. Een goed fornuis met oven kan ervoor zorgen dat de kinderen iedere dag voedzamer eten krijgen.

Studiebeurzen

Een studiebeurs voor een jong getalenteerde student. De studenten die gesteund worden zijn geselecteerd door de Salesiaanse zusters, komen uit kansarme gezinnen en zijn getalenteerd en leergierig. De zusters volgen nauwgezet de resultaten en rapporteren de voortgang. Zo’n diploma maakt voor de studenten structureel verschil in zijn of haar leven. Daarnaast stimuleren de zusters de studenten om, wanneer zij dit kunnen betalen, ook een studie van een familielid te financieren.

In 2014 zijn er bijvoorbeeld vier studenten op de colleges of universiteiten afgestudeerd. In 2015 zijn er weer vier studenten afgestudeerd. In 2016 zijn er vijf studenten afgestudeerd in verschillende studierichtingen (Verpleegkunde, Technische studies en Computerscience). In 2017 hopen twee studenten hun studie af te ronden. Dit jaar zijn er ook twee studenten gestart, een student doet de opleiding Engels, de ander doet Economie. Op dit moment hebben wij voor een ‘ high school’ student financiering gekregen.

Wij hopen de komende jaren nog veel studenten te zien afstuderen!

Jaarlijkse projecten

Ook houden wij jaarlijks een actie voor een speciaal project en daar hebben we natuurlijk hulp bij nodig. Deze brengen we onder de aandacht, aan het eind van het jaar, d.m.v. een brief die we dan alle mensen sturen die bij ons in de adressenlijst zitten omdat ze al eens geholpen hebben. Tevens sturen we een financieel jaaroverzicht mee zodat u kunt zien hoe de situatie op financieel gebied in het jaar ervoor was.

Eénmaal per jaar gaat de stichting voor de realisatie van één groot project. Deze projecten worden aangevraagd door onze lokale contacten in India, met wie we nauw samenwerken. Hier wordt intensief aandacht aan besteed. Verantwoording van de projecten en bestede bedragen zijn prioriteit, vóór en na realisatie. Hiervan worden onze sponsoren, middels een jaarlijkse nieuwsbrief, op de hoogte gesteld.

Voorbeelden van jaarlijkse projecten:

2011. Dak voor huis straatmeisjes.
Het dak van het huis voor straatmeisjes van de Don Bosco Paters in Chennai was aan vervanging toe. Nu zit er een mooi nieuw dak op het huis. Ook is er een extra bijdrage gestort voor een speeltuin bij een schooltje.

2011. Schoolbus Keela Eral.
De stichting heeft een mooi bedrag ontvangen zodat we een schoolbus konden schenken aan de kinderen in Keela Eral (het zuiden van India). Dit was van groot belang omdat de kinderen anders niet de school kunnen bezoeken.

2012. Toiletgebouw Jawadhi Hills.
Het betrof een toiletgebouw hoog in de bergen in de plaats genaamd Jawadhi Hills. Met de aanbouw van een toilet- en badkamergebouw wordt het schoolproject voor stammen-meisjes ondersteund. Zoals vermeld in de nieuwsbrief van vorig jaar, wordt scholing gegeven aan de meisjes van de (sociaal-economisch) achtergestelde groep om hen een betere toekomst te geven.

2013. Blijf-van-mijn-lijf-huis Coimbatore.
Wij konden door steun het meisjestehuis (een soort blijf-van-mijn-lijf-huis) steunen in hun dagelijkse kosten (schoolmateriaal, voedsel, medicijnen en benodigdheden voor preventie). De zusters werken in deze stad nauw samen met de politie en hebben in samenwerking met de overheid een kinderhulplijn opgezet. Elke week komen er weer nieuwe meisjes binnen, uit situaties van uitbuiting maar ook kleine meisjes die ‘gewoon’ op straat rondzwerven. Mede door giften kon er naast steun ook een toiletgebouw worden gefinancierd.

2014. Opleiding en training voor meisjes en jonge vrouwen & Computers.
De ARUWYE afdeling van de Salesiaanse zusters richt zich op kansarme meisjes en jonge vrouwen in en rond de miljoenenstad Chennai. Deze meisjes zijn vaak niet zelfstandig en komen uit situaties van uitbuiting. Door deze jonge vrouwen een vak te leren (handwerk, naaien, computervaardigheden) kunnen zij zelfvoorzienend worden. Naast een opleiding krijgen deze jonge vrouwen ook een weerbaarheidstraining, wat hun positie sterker maakt tegen misbruik. Het geld van de afgesloten actie is gebruikt voor het uitbreiden van deze trainingen. In het dorp Michaelpuram in het district Thiruvannamali is door onze bijdrage nu ook een naai-klas opgezet. Het mooie van dit project is dat er veel aandacht uitgaat naar de positie van de (jonge) maar kwetsbare vrouw in India. Deze weerbaarheidstrainingen zijn helaas een grote noodzaak in India, onder andere vanwege het geweld tegen vrouwen in India. Het (structureel) versterken van deze meisjes en de ondersteuning van deze projecten zijn dan ook broodnodig. Wij hebben veelvuldig contact met  de ARUWYE afdeling van de Salesiaanse zusters en hopen in de toekomst hun werk te blijven steunen. Omdat er van het totaalbedrag een deel over was, zijn er ook computers aangeschaft voor de school in Keela Eral.

2015. Ondersteuning Oorlogswezen Sri Lanka.
Sinds 2008 werken de Salesiaanse zusters in Sri Lanka.  De nood was erg groot was door de vele wezen en getraumatiseerde kinderen vanwege de burgeroorlog en de tsunami (in 2004). In een multi-etnische en gespannen context proberen de zusters de meisjes die zij daar onder hun hoede hebben gekregen onderwijs te geven in een veilige omgeving en een voorbeeld te zijn voor hun omgeving. Het doel van de Salesiaanse zusters aldaar is door hen zelf samengevat: ‘To train young girls to grow in full stature as woman and make a choice to live a fulfilled life’.  Om dat doel te bereiken is psychische en sociale hulp en onderwijs noodzakelijk. Sport en spel zijn voor de meisjes van groot belang om de traumatische en gewelddadige gebeurtenissen van hun jeugd te kunnen verwerken. De jonge meisjes verblijven intern bij de zusters en krijgen deze steun en onderwijs aangereikt. Dit jaar heeft de stichting steun kunnen bieden  zodat de zusters blijvend onderwijs en psychische zorg kunnen verlenen. Er is onder andere een basketbalveld aangelegd.

2016. Speelpark en onderwijskosten Jawadhi Hills. De school (inclusief boarding) wordt bezocht door zogenaamde stammenkinderen.

In 2017 zal ons jaarlijkse project zich richten op  de school en boarding in Yercaud (Zuid-India). De zusters in dit gebied bieden de mogelijkheid aan zogenaamde stammen-meisjes onderwijs te volgen. In dit gebied waar ouders veel van huis zijn om in de koffieplantages te werken, hebben zij zodoende een veilige plek en kunnen zij onderwijs volgen. De zusters zetten ook Awareness-programma’s op om de ouders te informeren en de rechten van vrouwen en meisjes te benadrukken. Wij willen dit werk ondersteunen door geld te verzamelen voor voedsel en onderwijs, specifiek in de ondersteuning van de aanleg van een groentetuin.