Stichting Anaïs

Stichting Anaïs

Stichting Anaïs levert een bijdrage aan verbetering van kwaliteit van leven bij armoede in ontwikkelingslanden. De stichting is actief in India en Sri Lanka, waar zij zich samen met lokale partners inzet voor verbetering van situaties waarin kwetsbare kinderen zich bevinden, zoals bij kinderarbeid, kinderprostitutie, gehandicapte kinderen, kinderen die zijn achtergelaten, of weeskinderen door bijv. de aids-problematiek. Speciale aandacht gaat uit naar scholing van kansrijke jongeren.

Vrijwillig

Stichting Anaïs wordt geheel bestuurd door vrijwilligers. De bestuursleden genieten geen beloning voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten. Hoewel gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, wordt hiervan in het belang van de stichting vrijwel geen gebruik gemaakt.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van stichting Anaïs bestaat uit de volgende bestuursleden:
Marloes Hoencamp, voorzitter
Stephan Kloosterman, penningmeester
Mirjam van Huizen, secretaris (secretaris@stichtinganais.nl)
Uuk Steenhuisen, bestuurslid
Atty Fischer, bestuurslid
Marije Nije Bijvank, bestuurslid
Ruud Wilens, bestuurslid