Sponsoring en samenwerking

Sponsoring

We wijzen u graag op het feit dat de stichting een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Dit betekent dat stichting Anaïs geen schenkbelasting of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Voor u betekent het dat overgemaakte giften, zoals een studiebekostiging of financiële adopties, aftrekbaar zijn bij de belastingdienst (binnen de daarvoor geldende regels).

Bij Stichting Anaïs kan er als volgt gesponsord worden:

1. Ten eerste door een gezin of een kind uit een tehuis financieel te ondersteunen.

 • De kosten voor een gezin zijn 20 euro per maand. Hiervan kunnen de kinderen naar school en kan er soms een rekening  betaald worden voor b.v. de dokter, een bril enz.
 • De kosten voor een kind in een tehuis zijn 10 euro per maand. Dit geld is in hoofdzaak bedoeld voor het aanschaffen van allerlei schoolspullen en betere voeding voor de kinderen.

2. Daarnaast kan er een gift overgemaakt worden, waarbij u zelf kunt aangeven waarvoor wij het moeten besteden of gewoon een vrije gift doen waarmee wij dan onvoorziene, dringend nodige zaken kunnen bekostigen als daar om gevraagd wordt door de Salesiaanse zusters of de directeur van het Mercy Home. Zie hiervoor ook bij ‘incidentele projecten’ op de pagina lopende projecten.

3. Ook kunt u bijdragen aan een studiebeurs voor een jong getalenteerde student. Deze studenten worden geselecteerd door de Salesiaanse zusters, komen uit kansarme gezinnen en zijn getalenteerd en leergierig. De zusters volgen nauwgezet de resultaten en rapporteren de voortgang. U kunt voor een student een structureel verschil maken voor zijn of haar leven, maar ook voor hun omgeving, waaronder de familie. Daarnaast stimuleren de zusters de studenten om, wanneer zij dit kunnen betalen, ook een studie van een familielid te financieren. Zodoende wordt er een sneeuwbaleffect gecreëerd waardoor meerdere gezinnen betere toekomstperspectieven krijgen! U kunt een student sponsoren vanaf € 250 per jaar (studies zoals verpleegkunde, bedrijfseconomie, teacher, rechten, computerlessen voor administratief werk, Engels, etc.).

 

Sponsoren en partners

Omdat onze stichting kleinschalig is, zijn we genoodzaakt een keuze te maken uit de projecten waarvoor onze hulp gevraagd wordt. Mede daarom werken we regelmatig samen met andere organisaties in Nederland, die dan de aanvraag van ons overnemen, zoals:

Liliane Fonds

Ook krijgen we aanvragen van jonge mensen die verder zouden willen leren maar daar de middelen niet voor hebben. Ze vragen dan om ondersteuning vanuit Nederland. Als wij zo’n aanvraag binnenkrijgen dan sturen we die, met een aanbevelingsbrief, door naar een stichting of organisatie die opleidingen voor jonge mensen in de derde wereld betalen. Afgelopen jaren heeft de stichting ook samengewerkt met het Liliane Fonds. Dit fonds heeft speciale budgetten beschikbaar voor kinderen met een handicap. Hiervan hebben wij dankbaar gebruik gemaakt voor  o.a.  een meisje die ernstige brandwonden in haar nek en gezicht heeft.

VIVO

De Vereniging Import Verre Oosten ondersteunt al jaren het scholingsproject in Keela Eral. Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Vele kinderen kunnen in dit armoedige gebied scholing krijgen en daardoor meer toekomst! Ook hun recente extra bijdragen is het vermelden waard.

Kringloopcentrum Eemnes

Kringloopcentrum Eemnes is ook een trouwe supporter van ons werk. Elk jaar geven zij een substantiële bijdrage voor een project.

Sponsoren

Verder hebben we een aantal sponsoren bij wie we elk jaar mogen aankloppen als we een actie gaan voeren voor een nieuw project. Zij ondersteunen ons dan met een bijdrage waardoor tot nu toe elke actie van ons, samen gevoerd met de Wilde Ganzen, een groot succes is geworden.

 • Nicolaasschool Schalkhaar
 • Liliane Fonds
 • MIVA foundation
 • Stichting Anna Poot
 • Stichting Wil Bus Fonds Sociaal Talent
 • Rotary Club Naarden-Bussum
 • Rotary Club Amsterdam
 • Lakeland Foundation
 • Paul Tensen Stichting
 • Stichting VIVO
 • Stichting Meiling
 • Kringloopcentrum Eemnes
 • Stichting Rommelmarkt Haren